Om Dragspelsklubben

Eslövs Dragspelsklubb har utfört och gör fortfarande spelningar på alla tänkbara ställen. Allt ifrån kräftskiva på torget i Eslöv, till Julkonserter i kyrkor ihop med kör, sångsolister och trumpetsolister.

Allt deltagande i träning och spelning sker ideellt.
För de flesta musik-arrangemangen står Acke.
I Klubben finns både notspelare och gehörspelare, dock finns all musik på not.